Niels-Henrik Jensen | Mine foredrag | Udvalgte artikler | Kontakt   

Pulsslagene fra Vadehavet kan sanses helt ind i hjertet af Husum syd for den dansk tyske grænse. Døgnet rundt følger Vadehavet sin cyklus med forudsigelige tider for højvande og lavvande, og med cirka seks timers mellemrum står bådene i inderhavnen skiftevis på havbunden eller flyder frit i fortøjningerne.
.

Husum-Vadehavets tyske hovedstad

Husum syd for den dansk-tyske grænse er en spændende søfartsby med stolte traditioner. Og så er byen porten til Vadehavet, der er på UNESCO´s verdensarvsliste som ét af verdens 10 vigtigste vådområder. Den danske tid i Husum har sat sig markante spor med Sct. Marie Kirke, tegnet af arkitekten C. F. Hansen. Byens berømte digter Theodor Storm har sit eget museum, det samme har skibsfarten, kulturen og naturen. Med friske råvarer lige uden for døren spiser man godt i Husum, fisk, skaldyr og lam et topscorer på menukortet.

Af Niels-Henrik Jensen

Pulsslagene fra Vadehavet kan sanses helt ind i hjertet af Husum syd for den dansk tyske grænse. Døgnet rundt følger Vadehavet sin cyklus med forudsigelige tider for højvande og lavvande, flod og ebbe. Og med cirka seks timers mellemrum står bådene i inderhavnen skiftevis på havbunden eller flyder frit i fortøjningerne. Husum er en spændende søfartsby med stolte traditioner og er tæt på den helt særlige natur og kultur, som Vadehavets nærhed og de kystnære øer og halliger byder på. Den danske tid i Husum har efterladt mange spor, et af de mest markante er Sct. Marie Kirke, der betegnes som klassicismens hovedværk i Slesvig-Holsten, opført i perioden 1829-1833. Arkitekten var statsoverbygmester C. F. Hansen, der også tegnede Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke. På pladsen foran kirken er brønden med en statue af Tine, en ung Husumpige, som symboliserer datidens tre hovederhverv: skibsfart, fiskeri og kvæghandel. To dage om ugen er der markedsdag, og så fyldes pladsen med salgsboder og deres farvestrålende produkter.

På Vadehavets blanke flader

Fra halvøen Nordstrand sejler vi med skibet ”Adler V” ad de dybe og vandfyldte priler, der selv ved lavvande giver skibet nok vand under kølen. Vadehavet ligger spejlblankt, skibet er ladet med forventningsfulde voksne og børn, der bare vil nyde dagen og blive klogere på det meget specielle naturområde, som Vadehavet udgør i en sådan grad, at det i dag er på UNESCO’s verdensarvsliste som ét af verdens 10 vigtigste vådområder. Den tyske og hollandske del af Vadehavet kom på listen i 2009, den danske del i 2014. Vi møder bomtrawleren ”ANIKA” fra Pellworm, der har trawlet ude, og som er en af de mange både der sørger for friske fisk og skaldyr til områdets restauranter og fiskeboder. Senere hiver vores styrmand Stefan Habeck et minitrawl ud agter, så vi også kan få indblik i havets hemmeligheder. Men nu gælder det halligen Nordstrandischmoor, som vi snart anløber, sejlrenden er markeret med lange riskoste og kaptajn Finn Gudal får brug for alle sine færdigheder, da vi lægger til ved anløbsbroen.

På Hallig Nordstrandischmoor

Mor og barn og en bil med en trailer, hvorfra de sælger ”Hallig Spezialitäten”, udgør velkomstkomiteen. Den lige vej går til Norderwarft, den eneste af halligens fire warfter, der er beboet, og hvor familien Glienke driver ”Hallig-Krog”. Får og kvæg på sommerophold æder løs af det saftiggrønne græs, til højre ligger halligens jernbanestation, hvis tipvognsspor over en dæmning har fat i fastlandet og på en dræsine kan bringe gods og feriegæster på længere ophold lige til døren på Norderwarft. Kroen lokker med kaffe og kage, postkort med et særligt stempel og en tur i Stormflodsbiografen til 4 euro for 5 minutters hårrejsende fortælling om livet på en hallig, som med jævne mellemrum bliver overskyllet af et frådende hav, når stormfloden melder sin ankomst. Andre muligheder på det 1½ time lange ophold er en traktortur halligen rundt eller en tur på egne ben i det særprægede område, der afhængig af årstiden byder på rugende fugle, fugle på træk, tætblomstret hindebæger i blomst og en sjælden ro og stilhed.

Hvad er der i trawlet og på sandbankerne

Farvel til Nordstrandischmoor og agterud med det medbragte mini-trawl. Det klarer styrmand Stefan Habeck og efter nogle minutter i vandet, bliver fangsten afleveret til naturvejleder Frerk Petersen ved et stålbassin i bordhøjde. Eller rettere i børne-øjenhøjde. For nu stimler børn og voksne sammen omkring havets hemmeligheder. - Her er en femarmet søstjerne, den mangler en arm, men den gror ud igen. Normalt har en søstjerne seks-syv arme, fortæller Frerk Petersen til de måbende tilhørere. Nu kommer der lidt pigehvin i luften. Frerk er nået til krabberne, og hvordan holder man lige på sådan én uden at blive nappet? Se bare her siger Frerk, og taber krabben, der i få sekunder kan nyde friheden. Krabben kan et trick, der i den grad kan forlænge dens levetid. Bliver den snuppet af for eksempel en strandskade, så kan den afstøde et ben, få friheden, og benet gror ud igen! Foruden søstjerner og krabber bestod dagens fangst af knivmuslinger, havsnegle, eremitkrebs, et par fladfisk og nogle rejer i mini-udgave. På sandbankerne ligger snesevis af sæler, andre er i vandet, tæt på skibet. – I Vadehavet totalt, omfattende den danske, den tyske og den hollandske del, er der 20.000 sæler, hvoraf Slesvig-Holsten tegner sig for de 10.000, fortæller Frerk Petersen, der også har styr på de såkaldte hylere, de tilsyneladende forladte sælunger, hvis antal han angiver til 195 kendte. Efterfulgt af en opfordring til, at hylere, dem lader man bare være i fred! En halv time før vi er i havn på Nordstrand spotter vi to marsvin. Sikke en dag på Vadehavet!

Fakta

Vadehavet er grænseoverskridende og rækker fra Ho Bugt i Danmark, følger den tyske Nordsøkyst og slutter ved Den Helder i Holland. Vadehavet er på UNESCO´s verdensarvsliste som ét af verdens 10 vigtigste vådområder. Den tyske og hollandske del af Vadehavet kom på listen i 2009, den danske del i 2014.

Museer i Husum og omegn

Schiffahrtsmuseum Nordfriesland er en sand guldgrube med tematiserede udstillinger i fire etager plus to udearealer. Et lille udpluk fra herlighederne: en imponerende samling af flaskeskibe, historisk hvalfangst, sømærker og fyrtårne, redning til søs og vadehavsfiskeri.

Se www.schiffahrtsmuseum-nf.de

Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum i Tönning er et must for naturelskere. Kom tæt på de store flyvere, de fem største og de fem mindste dyr i Vadehavet. En strandet kaskelothval fra Rømø er endt hér efter fem års arbejde med præparering.

Se www.multimar-wattforum.de

Nordseemuseum Nissenhaus, her må du klappe sælen, blive arkæolog for en dag eller selv lave et dige. Og se hvad der sker, når det bryder sammen. Endelig, så tager Franziska Horschig dig blandt andet med til stenaldermandens værksted.

Se www.museumsverbund-nordfriesland.de

Storm-Haus hedder det imponerende museum, som er indrettet i digteren Theodor Storms tidligere hjem. Byens store digter skrev sig ind i litteraturen med hovedværket ”Der Schimmelreiter”, Skimmelrytteren.

www.storm-gesellschaft.de

Til søs i Vadehavet:

Fra halvøen Nordstrand, havnen Strucklahnungshörn, sejler ”ADLER V” til halligen Nordstrandischmoor. Undervejs passeres sælbanker og vi ser på dagens fangst af havets dyr, fisk og skaldyr.

Se fartplan på www.adler-schiffe.de

Hallig Nordstrandischmoor

Nordstrandischmoor er 2,6 km. lang, 800 meter bred, har 22 fastboende og én af Tysklands mindste skoler. I modsætning til en ø, beskyttet af diger, er en hallig kun beskyttet af et sommerdige. Det betyder, at Nordstrandischmoor i perioden fra efteråret til foråret, kan blive overskyllet helt op til 40 gange. Derfor er får og kvæg kun på sommerophold og beboerne søger op på de kunstigt anlagte, og højt beliggende warfter, når der meldes stormflod. Familien Glienke driver ”Hallig-Krog” på Norderwarft, den eneste beboede warft af halligens i alt fire warfter. De sælger souvenir og postkort, hvis frimærke får et helt særligt stempel. Og den gule postkasse fra Deutsche Post tømmes hver fredag - dog afhængig af tidevandet, som der står påskrevet.

Et par spisesteder

Husum er velforsynet med spisesteder og der er noget for enhver pengepung. Lammekød, fisk og skaldyr er ægte fuldtræffere på menukortet. En dag spiste journalisten frokost på Husums ældste restaurant fra 1584, Dragseth´s Gasthof. Spændende, historisk interiør og god mad. Som et kuriosum serveres der øl fra Ditmarsken, der jo ligger på den anden side af den gamle grænseflod Ejderen.

Se www.dragseths-gasthof.de

En aften blev middagen indtaget på NORDFRIESISCHES LAMMKONTOR, hvor indehaveren Sönke Magnus Möller fortalte, hvad jeg godt vidste. At lam også er, hvad de æder. Sagt på en anden måde: Lammene smager af det saltmættede græs og saltkveller de æder ude på digerne. At middagen blev indtaget i en rustik og charmerende gårdhave med et glas Riesling af restaurantens egen import, var et fint punktum på gode dage i Husum.

Se www.lammkontor.de

Turist i Husum

Se www.husum-tourismus.de

Journalisten var inviteret af Tourismus und Stadtmarketing Husum GMBH

To dage om ugen er der markedsdag, og så fyldes pladsen foran Sct. Marie Kirke med salgsboder og deres farvestrålende produkter.

Den danske tid i Husum har efterladt mange spor, et af de mest markante er Sct. Marie Kirke, der betegnes som klassicismens hovedværk i Slesvig-Holsten, opført i perioden 1829-1833. Arkitekten var statsoverbygmester C. F. Hansen, der også tegnede Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke.

På Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum i Tönning er en strandet kaskelothval fra Rømø et af de store trækplastre.

Schiffahrtsmuseum Nordfriesland er en sand guldgrube med tematiserede udstillinger i fire etager plus to udearealer, alt med relation til skibsfart og fiskeri.

Har man sagt Husum, må man også sige Theodor Storm, byens store digter, der skrev sig ind i litteraturen med hovedværket ”Der Schimmelreiter”. Storm-Haus hedder det imponerende museum, som er indrettet i hans tidligere hjem.

På Nordseemuseum Nissenhaus må du klappe sælen, blive arkæolog for en dag eller bygge et dige. Du kan også komme med Franziska Horschig ind i stenaldermandens værksted.

Husums ældste restaurant fra 1584, Dragseth´s Gasthof er et spændende bekendtskab med historisk interiør og god mad. Som et kuriosum serveres der øl fra Ditmarsken på den anden side af den gamle grænseflod Ejderen.

På NORDFRIESISCHES LAMMKONTOR serveres kød fra lam, der har fået den gode smag fra det saltmættede græs og saltkveller de æder ude på digerne.

På sandbankerne ligger snesevis af sæler, i Vadehavet totalt er der 20.000 sæler, hvoraf Slesvig-Holsten tegner sig for de 10.000, fortæller naturvejleder Frerk Petersen.

Naturvejleder Frerk Petersen og hans fangst har børnene i øjenhøjde, når han fortæller om krabben, der bliver snuppet af en strandskade, afstøder et ben, genvinder friheden, og benet gror ud igen.

Får og kvæg på sommerophold æder løs af det saftiggrønne græs på Nordstrandischmoor, men når sæsonen for stormflod nærmer sig, flyttes de fra halligen til fastlandet.

Den lige vej fra anløbsbroen på Nordstrandischmoor går til Norderwarft, hvor familien Glienke driver ”Hallig-Krog”, der lokker med kaffe og kage.

 
Publiceret: 10.08.2018  

Alle rettigheder til artikler & billedmaterialer forbeholdes koldingskriveren.dk / Niels-Henrik Jensen